SISTEM AJARAN ISLAM

Table of Contents

SISTEM AJARAN ISLAM

Al-ahkam al-khamzah ( akhlak), syari’ah, dan fiqh

Susunan kaidah baik buruk Al-ahkam al-khamzah ( akhlak) yaitu seluruh perbuatan manusia dapat digolongkan hukum yang lima.

1). Fardu atau wajib dengan ketentuan jika suatu perintah jika dikerjakn mendapat pahala, sebaliknya jika tidak dikerjakan mendapat dosa.

Fardu dibagi menjadi 2 :

  • Fardu ain : perintah yang ditunjukan untuk setiap individu , seperti sholat dan puasa.
  • Fardu kifayah:perintah yang ditunjukan pada satu kumpulan atau kolektifitas.

  2). Sunnah. Artinya, bila bila suatu perintah dikerjakan maka akan mendapat pahala, dan sebaliknya jika tidak, maka tidak akan mendapatkan dosa. Contoh: sedekah.

3). Haram. Artinya suatu larangan yang mutlak. Jika seorang muslim mentaati larangan itu, akan mendapat pahala, jika sebaliknya akan mendapat dosa.  Contoh : minuman keras, mencuri, membunuh, dll.

4). Makruh. Suatu bentuk larangan yang tidak mutlak. Bila seorang muslim mentaati larangan ini, mka ia mendapat pahala, dan bila dilanggarnya, tidak berdosa. Contoh : merokok.

5). Mubah . artinya sesuatu yang boleh dikerjakan, dan boleh pula ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak bedosa, demikian juga dikerjakan, tidak berpahala. Contoh ; gerak badan dipagi hari.

Syari’ah.

Syaria’ah memuat ketetapan Allah dan ketentua Rasul.

Syari’ah meliputi hukum taklifi, hukum takhiriyah dan hukum wadhi.

  1. Hukum Taklifi, tidak lain dari al-ahkam al-khamsah yang terdiri dari lima hal.
  2. Hukum takhiriyah, memuat kebolehan atau tidak, untuk ditinggalkan.
  3. Hukum wadhi, yakni hukum yang mengandung sebab, syarat halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum.

Fiqh.